Firma GREEN LINE AG s.r.o. byla založena                                 v r.2006 za účelem poskytování služeb svým                                 zákazníkům v oblasti stavebnictví. Svou                                 koncepci  je servisní organizací, která je úzce                                 specializována na široký trh výplní otvorů. Naše                                 firma se zabývá zejména okruhem činností, které                                 souvisí se správnou volbou plastových oken a                                 dveří. Zde poskytujeme ucelený servis od                                 poradenské činnosti, přes konzultace při projekci                                 oken a  dveří a ve finále zajistíme dodávku a                                 montáž vybraných výrobků u zákazníka. Našim                                 cílem je optimalizovat nákup oken a dveří ve vztahu k požadované vysoké užitné hodnotě výrobků a úměrné pořizovací ceně. Všechny výrobky, které pro Vás zajistíme, jsou garantovány nejvyšší kvalitou na evropském trhu a velký důraz klademe na ekologii všech procesů a výrobků v našem sortimentu. Zde je pro nás prioritní cíl Evropské komise pro životní  prostředí, která vylučuje použití olova jako stabilizátoru v průmyslové výrobě. Naše firma je úzkém kontaktu s předními výrobci plastových oken a dveří, kteří jsou schopni splnit náročné požadavky našich zákazníků. Samozřejmostí je i spolupráce se zástupci producentů PVC profilů na evropském i tuzemském trhu. Na tomto místě se zejména rozvíjí velmi úspěšná spolupráce s největším výrobcem na evropském trhu  a to firmou Profine GmbH, International Profile Group se sídlem v německém Troisdorfu. Tento partner nám garantuje splnění všech výše uvedených náročných cílů. Úzce tedy spolupracujeme s výrobci oken profilového systému  TROCAL, ale i dalšími a to dle případného přání našich zákazníků. Pořízením ekologických, velmi kvalitních oken a dveří náš úkol nekončí. Zabudování výplní otvorů do Vaší stavby obvyklým způsobem znamená standardní řešení, ale Vaše nejnovější okna mohou vyžadovat nadstandardní zabudování výplně otvorů do svislé konstrukce stavby. Nejnovější poznatky v okenní technice se právě v tomto období zabývají nejmodernějšími trendy v ukotvení a utěsnění plastových oken a dveří do obvodového pláště budov. I zde je naší snahou Vám vyhovět novým přístupem k poznatkům vědy a praxe v tomto speciálním odvětví stavební činnosti. Již nyní Vám můžeme nabídnout komplexní služby při montáži výplní otvorů do novostaveb i pro rekonstrukce za použití systémového přístupu v zatěsnění připojovací montážní spáry. Využíváme renomovaný systém Tremco illbruck ( systém „i3“ a jeho modifikace). Tyto moderní a stále se vyvíjející systémy zajistí ochranu Vaší stavby před nepříznivými vlivy vzdušné vlhkosti paropropustnou vnější úpravou, použitím jednosložkové nízkoexpanzní pěny v připojovací  spáře a parotěsnou zábranou v interiéru Vašeho objektu. Při použití vybraných materiálů uvedených výrobců dokážeme  rovněž i dodatečně provést parotěsné zabezpečení interiérů po již proběhlé výměně oken za okna plastová.  Tento renovační systém rovněž podstatně zlepší estetický vzhled Vašeho interiéru ( již žádné praskliny omítek ostění po obvodu Vašeho okna ).